Puaka-Matariki

Tākina mai rā te huihuika o Matariki, o Puaka, o Tautoru, o Takurua. Ko Puaka ki ruka hai tohu o te wā, kia rite ai kā tākata. Kia whakakau ake a Matariki ka pānuitia ia whetū e taea ai te matapae i te tau e tū mai  nei. He wā hoki kia poroporoaki ai te huka mate o te tau ka huri. Tērā a Pōhutukawa he pae whakamahara mō aku tau kahuraki.

Kua kohia kā tipu kia tāpaea ki a Matariki. Ko te manaaki, ko te atawhai i te taiao ētahi kaupapa nui mō te whakanui i a Matariki kia whakamanawatia te whenua me te wai. Tērā a Waitī, a Waitā, a Waipuna-ā–raki, a Tupuāraki, a Tupuānuku, a Ururaki, kia mahara hoki tātou ki te tiaki i te ao tūroa, mō tātou ā mō kā uri ā muri ake nei. Tērā hoki a Hiwaiteraki hai awhero o kā wawata. Horahia nuitia mai kā hua tuawhiti mātinitini o te tau.

For centuries people across the world have observed the rising and setting of stars as indicators of seasonal change and prosperity. In New Zealand the helical rising of the constellations Matariki (Pleiades), Puaka (Rigel), Tautoru (Orion) and Takurua (Sirius) represents this transformation. When Puaka is suspended above here in the South we know it is time to prepare for the cyclical adjustment. When Matariki rises an insight can be acquired into the season ahead.  It is also a time of reflection and to farewell those who have passed on. Pohutukawa is the star that reminds us of our treasured ones that have gone. Matariki signifies our connection to the environment and our food resources. Traditionally food was cooked and offered to the constellation reminding us to respect and care for the natural world, so that future generations may enjoy the same quality of life we cherish. The stars of Matariki hold dominion over particular areas of our environment, Waitī – fresh water, Waitā – the sea, Waipuna-ā-raki – the rain, Tupuānuku – everything that grows within soil, Ururaki – the winds. There is also Hiwaiteraki the star associated with granting our wishes and realizing our aspirations for the coming year. Let us be favored by the  multitude of immense opportunities.